Попис на населението, домаќинствата и становите во 2021 година

21.06.2023 - 10:00

 

 

Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
0420220013
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2022