Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година (1)

19.06.2023 - 10:30
Документ

 

 

Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
0120220416
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2022