Реформа на јавната администрација

16.03.2023 - 11:00

 

 

Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
02202200176
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2022