Потпишан Меморандум за соработка со Институтот за демократија

29.09.2022 - 14:30
Слика
Државниот завод за ревизија и Институтот за демократија потпишаа Меморандум за соработка

Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски и Претседателот на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“, г. Марко Трошановски, потпишаа Меморандум за соработка, со цел поттикнување и афирмација на активностите за јакнење на меѓусебната соработка.

Со Меморандумот се предвидува да се интензивира соработката во повеќе области од заеднички интерес, особено во насока на стратешкото планирање и реализирање на комуникациски активности и процеси. Меѓу другото, се предвидува и остварување на заедничка соработка за спроведувања на истражувања, учество на дебати, обуки и едукација во области од заемен интерес.

Линк до потпишаниот Меморандум:

https://dzr.mk/sites/default/files/2022-09/Memorandum_sorabotka_DZR_Institut_demokratija_Societas_Civilis.pdf