dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Одржан состанок за паралелната ревизија со ВРИ Србија

27.09.2022
Слика
Одржан состанок за паралелната ревизија со ВРИ Србија

Претставници на врховните ревизорски институции на Република Северна Македонија и Република Србија го одржаа третиот работен состанок во Охрид, во контекст на реализирање на заедничката активност и спроведувањето на паралелната ревизија на тема „Рамномерен регионален развој со посебен акцент на демографијата“.

Работната средба беше отворена од страна на Главниот државен ревизор Максим Ацевски и Претседателот на советот на Државната ревизорска институција на Република Србија Душко Пејовиќ.

Главниот државен ревизор го истакна задоволството од соработката помеѓу двете ревизорски институции и постигнатите резултатите во спроведувањето на кооперативната ревизијата. Ревизорските тимови ги споделија своите искуства и резултати од спроведувањето на ревизијата, како и утврдените состојби од фазата на извршување на ревизијата.

Во рамки на заедничката активност, главните државни ревизори остварија посета на Почесниот конзул на Република Србија Михајло Филев и дискутираа за заедничките активности во насока на продолжување на билатералните, пријателски и добрососедски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Србија.