Основен буџет на Република Северна Македонија за 2021 година

07.09.2022 - 10:30
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
0120220101
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2022