Предвремени локални избори 2020 - Група избирачи Трајчо Митев