Предвремени локални избори 2020 - Движење за национално единство на Турците (ДНЕТ)

26.11.2021 - 11:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2021 04 15
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2021