Одржан вториот Управен комитет во рамки на твинингот

09.07.2021 - 15:51
Слика
Втор состанок на Управниот комитет на твининг проектот

На ден 09.07.2021 година, во просториите на Државниот завод за ревизија се одржа вториот состанок на Управниот комитет во твининг проектот. На состанокот присуствуваше Паулина Станоева, програмски менаџер и претставник на делегацијата на Европската унија, проектните лидери на трите врховни ревизорски институции Тања Јаневска, Мартина Јуревиќ, Вјара Ангелова, како и лидерите на поединечните твининг компоненти.

На состанокот беше презентиран и дискутиран Вториот квартален извештај за досега реализираните активности, како и за идните планирани активности за периодот јули - декември 2021 година, содржани во 2nd Work Rolling Plan. Од страна на претставникот на ЕУ делегацијата во РСМ беше искажана благодарност за вложениот труд на сите учесници во твининг проектот и за одлично организираната и реализирана активност, јавен настан, за презентирањето и промоцијата на проектот одржана на 08.07.2021 година во просториите на ЕУ.