Основен буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

02.07.2021 - 10:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2021 01 01
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2021