УКИМ Скопје - Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ)

Сре, 31.03.2021 - 10:21
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2020 05 05
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2020