Вработените од Државниот завод за ревизија со хуманост на дело

09.02.2021 - 09:44
Слика
Здравствени работници

Вработените од Државниот завод за ревизија имајќи го предвид големиот предизвик пред кој секојдневно се соочени здравствените работници во справувањето со пандемијата Ковид 19, решија преку хумана акција да ја изразат својата поддршка за здравствените работници, потенцирајќи ја потребата од солидарност.

На иницијатива покрената од вработените во Државниот завод за ревизија, беа собрани парични средства во вкупна вредност од 83.096,00 денари, и во договор со ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, за истите средства се набавени и обезбедени дуксери за здравствените работници.

Државниот завод за ревизија и ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, за таа цел, склучија договор за донација, преку кој се уредува начинот на давањето и примањето на донацијата како доброволна и безусловна помош во добра, стоки, ствари или предмети, како поддршка за дејноста и активностите на примателот на донацијата.

Целокупниот колектив од ДЗР изразува голема поддршка и благодарност до сите здравствени работници во државата, кои во изминатите месеци неуморно се борат и залагаат за секој човечки живот, во првата линија на фронтот во справувањето со последиците од пандемијата Ковид – 19.