Сопствени приходи на општините за обезбедување квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемијата

01.01.2021 - 00:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Статус на ревизијата
[1/5] Одобрена
Годишна програма
2021