Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Вто, 26.05.2020 - 13:17
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 12 01
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019