Реализација на мерките, активностите и политиките за специјализација на здравствените работници во јавните здравствени установи во периодот од 2015 до 2018 година

20.05.2020 - 10:02
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
04 2019 03 06
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019