Реализација на мерките, активностите и политиките за специјализација на здравствените работници во јавните здравствени установи во периодот од 2015 до 2018 година

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Сре, 20.05.2020 - 10:02
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
04 2019 03 06
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019