Институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите

19.05.2020 - 13:53
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 51 08
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019