Институционални капацитети на Државно правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите

18.05.2020 - 14:02
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 03 10
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019