Институционални капацитети на Државно правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Пон, 18.05.2020 - 14:02
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 03 10
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019