Институционални капацитети на единките корисници на судска власт за реализација на надлежностите

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Пет, 15.05.2020 - 13:26
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 52 09
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019