Подобрување на условите за спортување на децата од основното и средното образование - Проект изградба на спортски сали во основните и средните училишта

13.05.2020 - 13:52
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
02 2019 47 04
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019