Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО)

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Сре, 13.05.2020 - 14:34
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 02 03
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2018