Медиумска информативна агенција во државна сопственост Скопје

12.05.2020 - 13:37
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 03 12
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019