Мерки, политики и проекти за заштита и унапредување на пчеларството во Република Северна Македонија

11.05.2020 - 14:15
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
02 2019 03 02
Цел на ревизијата
Мерки, политики и проекти за заштита и унапредување на пчеларството во Република Северна Македонија
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019