Политичка партија СДСМ - Сметка за редовно работење

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Пет, 08.05.2020 - 13:25
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 04 18
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019