Акционерско друштво за поштенски сообраќај пошта на Северна Македонија во државна сопственост Скопје

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Пет, 08.05.2020 - 12:42
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 12 02
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019