Универзитет „Мајка Тереза“ Скопје - Сметка на основен буџет (603)

Чет, 07.05.2020 - 15:11
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2019 05 06/1
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019