Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија

Вто, 25.02.2020 - 23:12
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
02 2019 03 13
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019
Ознаки