Реализација на високообразовниот кадар на пазарот на трудот во Република Северна Македонија

Вто, 18.02.2020 - 10:12
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
02 2019 44 01
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019
Ознаки