Владино планирање - Ефективност на владините мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средства за надминување на истите

Сре, 01.01.2020 - 14:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
01 2020 52 09
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2020
Ознаки