Ефикасно третирање и справување со пластичниот отпад