dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Инфо–линкови од одржаната прес-конференција на вработените на ДЗР

28.11.2019
Слика
Прес конференција ДЗР

Вработените во Државниот завод за ревизија одржаа прес-конференција (28.11.2019 година) на која конструктивно и аргументирано ја претставија состојбата во која се наоѓа ДЗР како Врховната ревизорска институција и упатија јасни пораки за решавање на ситуацијата, а сето тоа беше максимално професионално покриено од медиумите за кое вработените изразуваат искрена благодарност.

 

 

 Во продолжение линковите од известувањето на медиумите од одржаната прес-конференција на вработените на ДЗР: