Писмо од вработените

25.10.2019 - 16:55
Слика
Државен завод за ревизија

Вработените во Државниот завод за ревизија Ви се обраќаат со цел да информираат за неповолната состојба во која се наоѓа институцијата и да иницираат поддршка за побрзо решавање на проблемот со кој се соочува веќе подолг период.

[превземете]