Извори и користење на средствата за спроведување на кампањата „Сонце на годината“ При Министерството за економија на Република Македонија(линк)

20.03.2006 - 15:29
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2006
Ознаки