Ревизорски извештаи

ЈЗУ Универзитетски институт за позитроно-емисиона томографија 26.01.2022 2021
Служба за општи и заеднички работи на Владата на РСМ - Попис 05.01.2022 2021
Предвремени локални избори 2020 - Група избирачи Трајчо Митев 31.12.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - СДСМ 31.12.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - ДУИ 31.12.2021 2021
ЕЛС Студеничани 30.12.2021 2021
Универзитет „Свети Климент Охридски“ Битола 29.12.2021 2021
Апелационен суд Скопје 28.12.2021 2021
Експлоатација на водни ресурси при производство на електрична енергија 20.12.2021 2021
ЈП „Стрежево“ Битола 09.12.2021 2021
Национална установа опера и балет 01.12.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Интегра македонска конзервативна партија 26.11.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Трајно македонско радикално обединување (ТМРО) 26.11.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Коалиција „Иднината во наши раце“ 26.11.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Движење за национално единство на Турците (ДНЕТ) 26.11.2021 2021
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 24.11.2021 2021
ЕЛС Куманово 19.11.2021 2021
Агенција за лекови и медицински средства на РСМ 17.11.2021 2021
ЈП „Водовод“ Куманово 15.11.2021 2021
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 10.11.2021 2021