Ревизорски извештаи

Основен буџет на Република Северна Македонија за 2020 година 02.07.2021 2021
Ефективност на мерките и активностите во функција на реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации 30.06.2021 2020
Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците 28.06.2021 2020
ЕЛС Радовиш 24.06.2021 2020
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 22.06.2021 2020
Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ 16.06.2021 2020
УКИМ Скопје - Фармацевтски факултет 14.06.2021 2020
Институционални капацитети на инспекторатите во РСМ 10.06.2021 2020
Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Охрид 08.06.2021 2020
Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Струга 02.06.2021 2020
Коалиција предводена од СДСМ - Коалиција можеме за предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција Обнова на Македонија за предвремени парламентарни избор 2020 година 26.05.2021 2020
Политичка партија ДУИ - Предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020
Политичка партија Алијанса на Албанците - Сметка за редовно работење 26.05.2021 2020
Политичка партија Алијанса на Албанците и Алтернатива за предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020
Политичка партија Твоја партија - Предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020
Политичка партија Интегра македонска конзервативна партија - Предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020
Политичка партија Социјалдемократска унија - Предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020
Политичка партија Левица - Предвремени парламентарни избори 2020 година 02.06.2021 2020
Политичка партија Демократи - Предвремени парламентарни избори 2020 година 26.05.2021 2020