Ревизорски извештаи

УКИМ Факултет за драмски уметности Скопје 23.02.2022 2021
ЕЛС Аеродром 18.02.2022 2021
Управување со јавниот долг-задолжување на Република Северна Македонија 16.02.2022 2021
ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ Битола 09.02.2022 2021
ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија Скопје 04.02.2022 2021
Владино планирање - Ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средствата за надминување на истите (меѓународна паралелна ревизија) 31.01.2022 2020
ЈЗУ Универзитетски институт за позитроно-емисиона томографија 26.01.2022 2021
Служба за општи и заеднички работи на Владата на РСМ - Попис 05.01.2022 2021
Предвремени локални избори 2020 - Група избирачи Трајчо Митев 31.12.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - СДСМ 31.12.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - ДУИ 31.12.2021 2021
ЕЛС Студеничани 30.12.2021 2021
Универзитет „Свети Климент Охридски“ Битола 29.12.2021 2021
Апелационен суд Скопје 28.12.2021 2021
Експлоатација на водни ресурси при производство на електрична енергија 20.12.2021 2021
ЈП „Стрежево“ Битола 09.12.2021 2021
Национална установа опера и балет 01.12.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Интегра македонска конзервативна партија 26.11.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Трајно македонско радикално обединување (ТМРО) 26.11.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Коалиција „Иднината во наши раце“ 26.11.2021 2021