Ревизорски извештаи

Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 10.02.2023 2022
Систем за управување со кризи и заштита од пожари 02.02.2023 2022
Процес на добивање и користење на средствата од Инструментот Инвестициска рамка за земјите од Западен Балкан (WBIF) 25.01.2023 2022
Ефективност на спроведување на Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 и спроведување на Акцискиот план на стратегијата 17.01.2023 2022
Користење на водите за наводнување 11.01.2023 2022
Ефикасност на политиките и мерките за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство 04.01.2023 2022
Министерство за финансии - Функции на државата 15.12.2022 2022
Даноците за животната средина во функција на ефективно спроведување на политиките за заштита на животната средина 13.12.2022 2022
Град Скопје 12.12.2022 2022
Министерство за труд и социјална политика 25.11.2022 2022
Агенција за млади и спорт 18.11.2022 2022
ЕЛС Штип 08.11.2022 2022
Развој и работење на технолошките индустриски развојни зони 27.10.2022 2022
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2021 година 20.07.2023 2022
Политичка партија Движење за национално единство на Турците - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија СДСМ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија ДУИ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија Движење Беса - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија Алијанса на Албанците - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021