Ревизорски извештаи

Министерство за труд и социјална политика 25.11.2022 2022
Агенција за млади и спорт 18.11.2022 2022
ЕЛС Штип 08.11.2022 2022
Развој и работење на технолошките индустриски развојни зони 27.10.2022 2022
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2021 година 07.09.2022 2022
Политичка партија Движење за национално единство на Турците - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија СДСМ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија ДУИ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија Движење Беса - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија Алијанса на Албанците - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија ГРОМ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија ДПА - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Министерство за внатрешни работи 26.08.2022 2021
Информациски систем за пријавување, полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната администрација 23.08.2022 2021
Ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам 12.08.2022 2021
Преземени мерки и политики за поддршка на вработувањето и професиите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата на корона вирусот COVID 19 10.08.2022 2021
Задолжување на субјектите од јавниот сектор, степенот на искористување на кредитите и заемите, платени и створени трошоци 04.08.2022 2021
Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија Скопје (МРТ) 29.07.2022 2021
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 22.07.2022 2021