Ревизорски извештаи

ЈКП Водовод Битола 14.09.2023 2023
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2022 година 21.07.2023 2023
Влада на Република Северна Македонија 30.06.2023 2022
Подготвеност на енергетскиот систем да се справи со енергетската криза 29.06.2023 2022
Политичка партија СДСМ 28.06.2023 2022
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка на редовно работење 28.06.2023 2022
Политичка партија ДУИ - Сметка на редовно работење 28.06.2023 2022
Политичка партија Алтернатива 28.06.2023 2022
Земјоделски регистри во МЗШВ и АХВ и нивна употреба во функција на ефективно остварување на правата и исполнување на обврските на земјоделските стопанства 27.06.2023 2022
ЕЛС Тетово 23.06.2023 2022
Попис на населението, домаќинствата и становите во 2021 година 21.06.2023 2022
Изборна кампања на политички партии за локални избори 2021 година 19.06.2023 2022
Изборна кампања на коалиции за локални избори 2021 година 19.06.2023 2022
Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година (1) 19.06.2023 2022
Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година (2) 19.06.2023 2022
Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година (3) 19.06.2023 2022
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 16.06.2023 2022
ЕЛС Карпош 14.06.2023 2022
Агенција за филм (со продолжена ревизија на Друштво за филмски работници) 25.05.2023 2022
ЈП Водовод и канализација Скопје 23.05.2023 2022