Предвремени локални избори 2019 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од денот на отворање на трансакциска сметка до 10-от ден на изборната кампања

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе