Планирани ревизии

ЈЗУ Универзитетски институт за позитроно-емисиона томографија 26.01.2022 2021 [5/5] Завршена
Служба за општи и заеднички работи на Владата на РСМ - Попис 05.01.2022 2021 [5/5] Завршена
Предвремени локални избори 2020 - Група избирачи Трајчо Митев 31.12.2021 2021 [5/5] Завршена
Предвремени локални избори 2020 - СДСМ 31.12.2021 2021 [5/5] Завршена
Предвремени локални избори 2020 - ДУИ 31.12.2021 2021 [5/5] Завршена
ЕЛС Студеничани 30.12.2021 2021 [5/5] Завршена
Универзитет „Свети Климент Охридски“ Битола 29.12.2021 2021 [5/5] Завршена
Апелационен суд Скопје 28.12.2021 2021 [5/5] Завршена
Експлоатација на водни ресурси при производство на електрична енергија 20.12.2021 2021 [5/5] Завршена
ЈП „Стрежево“ Битола 09.12.2021 2021 [5/5] Завршена
Национална установа опера и балет 01.12.2021 2021 [5/5] Завршена
Предвремени локални избори 2020 - Интегра македонска конзервативна партија 26.11.2021 2021 [5/5] Завршена
Предвремени локални избори 2020 - Трајно македонско радикално обединување (ТМРО) 26.11.2021 2021 [5/5] Завршена
Предвремени локални избори 2020 - Коалиција „Иднината во наши раце“ 26.11.2021 2021 [5/5] Завршена
Предвремени локални избори 2020 - Движење за национално единство на Турците (ДНЕТ) 26.11.2021 2021 [5/5] Завршена
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 24.11.2021 2021 [5/5] Завршена
ЕЛС Куманово 19.11.2021 2021 [5/5] Завршена
Агенција за лекови и медицински средства на РСМ 17.11.2021 2021 [5/5] Завршена
ЈП „Водовод“ Куманово 15.11.2021 2021 [5/5] Завршена
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 10.11.2021 2021 [5/5] Завршена