Планирани ревизии

УКИМ Факултет за дизајн и технологија Скопје 17.06.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Скопје 15.06.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола 08.06.2022 2021 [5/5] Завршена
Собрание на Република Северна Македонија 27.05.2022 2021 [5/5] Завршена
Заеднички извештај за управување со пластичен отпад во Европа 09.05.2022 2020 [5/5] Завршена
Ефективност на економските мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот Covid-19 29.04.2022 2021 [5/5] Завршена
Развојна банка на РСМ АД Скопје 27.04.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈП „Пазаришта“ Куманово 15.04.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово 13.04.2022 2021 [5/5] Завршена
АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост Скопје 01.04.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈП за просторни и урбанистички планови „Куманово план“ Куманово 23.03.2022 2021 [5/5] Завршена
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 16.03.2022 2021 [5/5] Завршена
Државен инспекторат за труд 09.03.2022 2021 [5/5] Завршена
Министерство за правда 02.03.2022 2021 [5/5] Завршена
УКИМ Факултет за драмски уметности Скопје 23.02.2022 2021 [5/5] Завршена
ЕЛС Аеродром 18.02.2022 2021 [5/5] Завршена
Управување со јавниот долг-задолжување на Република Северна Македонија 16.02.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ Битола 09.02.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија Скопје 04.02.2022 2021 [5/5] Завршена
Владино планирање - Ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средствата за надминување на истите (меѓународна паралелна ревизија) 31.01.2022 2020 [5/5] Завршена