Планирани ревизии

Политичка партија ГРОМ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021 [5/5] Завршена
Политичка партија ДПА - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021 [5/5] Завршена
Министерство за внатрешни работи 26.08.2022 2021 [5/5] Завршена
Информациски систем за пријавување, полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната администрација 23.08.2022 2021 [5/5] Завршена
Ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам 12.08.2022 2021 [5/5] Завршена
Преземени мерки и политики за поддршка на вработувањето и професиите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата на корона вирусот COVID 19 10.08.2022 2021 [5/5] Завршена
Задолжување на субјектите од јавниот сектор, степенот на искористување на кредитите и заемите, платени и створени трошоци 04.08.2022 2021 [5/5] Завршена
Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија Скопје (МРТ) 29.07.2022 2021 [5/5] Завршена
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 22.07.2022 2021 [5/5] Завршена
АД Градски трговски центар Скопје 19.07.2022 2021 [5/5] Завршена
Функционалноста на платформата за интероперабилност помеѓу институциите од јавниот сектор 12.07.2022 2021 [5/5] Завршена
Ефективност на мерките на Владата за родова еднаквост и соодветни родови буџетски иницијативи 19.07.2022 2021 [5/5] Завршена
Казнено поправна установа „Затвор Скопје“ Скопје 07.07.2022 2021 [5/5] Завршена
Преземени мерки и политики од страна на РСМ/Надлежни органи со цел ублажување на климатските промени 04.07.2022 2021 [5/5] Завршена
Железници на РСМ - Tранспорт АД Скопје 29.06.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈП за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово гас“ Куманово 28.06.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈП за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово паркинг“ Куманово 23.06.2022 2021 [5/5] Завршена
ЕЛС Пробиштип 21.06.2022 2021 [5/5] Завршена
ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип 21.06.2022 2021 [5/5] Завршена
УКИМ Факултет за ветеринарна медицина Скопје 20.06.2022 2021 [5/5] Завршена