dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Humaniteti dhe solidariteti - parime udhëzuese të ESHR-së

18.08.2023

Enti Shtetëror i Revizionit edhe njëherë u kyç në ofrimin e ndihmës humanitare, duke treguar solidaritetin dhe humanizmin e tij në vepër.

Kryerevizori shtetëror mr. Maksim Acevski, në emër të tij dhe në emër të punonjësve, shpreh keqardhje, solidaritet dhe pikëllim të thellë për vuajtjet dhe jetët e humbura, si dhe për dëmet materiale të shkaktuara në Slloveni, e cila u prek nga përmbytjet e mëdha disa ditë më parë.

Në mënyrë modeste, Enti Shtetëror i Revizionit ndau 100 mijë denarë si mbështetje për familjet e viktimave të Sllovenisë, të paguara në llogarinë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Fondi i Solidaritetit Shkup, pas një kërkese të dërguar më parë në Ministrinë e Drejtësisë për të konfirmuar interesin publik të donacionit të Entit Shtetëror të Revizionit.

Kryerevizori shtetëror, duke besuar fort se humanizmi si pjesë e parimeve dhe etikës jetësore të Entit Shtetëror të Revizionit dhe punonjësve të tij, do të jetë një nxitje për institucionet, organizatat dhe qytetarët e tjerë që të ndjekin shembullin e humanizmit dhe solidaritetit.

Thënia e Albert Schweitzer le të jetë një udhërrëfyes për të gjithë ne ‘’Hapi i parë në evolucionin e etikës është ndjenja e solidaritetit me qeniet e tjera njerëzore’’.

Барање за потврдување на јавен интерес за донација во Рерпублика Словенија

Договор со Црвен крст за донација во Република Словенија

Банковен извод од 11 август 2023 година за исплата на донација на Република Словенија

Решение за исплата на средства по одобрено барање за донација

Решение на Министерство за правда за одобрување на донација во Република Словенија

Спецификација за плаќање на Црвен крст на Република Северна Словенија

Формулар за барање за потврдување на јавен интерес