dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Raportet për partitë politike

Предвремени локални избори 2019 - Финансиски извештаи на изборната кампања (вкупен финансиски извештај)

 

Претседателски избори 2019 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на република северна македонија (од 22.04.2019 до 03.05.2019)


 

Предвремени локални избори 2019 - Финансиски извештаи на изборната кампања (од 22.04.2019 до 03.05.2019)


 

Претседателски избори 2019 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на република северна македонија (од 11.04.2019 до 19.04.2019)


 

Предвремени локални избори 2019 - Финансиски извештаи на изборната кампања (од 11.04.2019 до 19.04.2019)


 

Претседателски избори 2019 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на република северна македонија (од отворање на трансакциска сметка до 10-от ден на изборната кампања)


 

Предвремени локални избори 2019 - Финансиски извештаи на изборната кампања за период од денот на отворање на трансакциска сметка до 10-от ден на изборната кампања


 

Годишни извештаи за добиени донации во 2017 година

Партија за движење на Турците (ПДТ)

(346 KB), 18.05.2018, ПДТ

 

Движење на национално единство на Турците (ДНЕТ)

(628 KB), 18.05.2018, ДНЕТ

 

Демократска унија на Албанците (ДУИ)

(946 KB), 18.05.2018, ДУИ

 

Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)

(3372 KB), 18.05.2018, СДСМ

 

Партија на Власите во Македонија (ПВМ)

(254 KB), 18.05.2018, ПВМ

 

ПОДЕМ

(332 KB), 18.05.2018, ПОДЕМ

 

Социјалистичка партија на Македонија (СПМ)

(289 KB), 18.05.2018, СПМ

 

Демократска бошњачка партија

(459 KB), 18.05.2018, ДБП

 

ВМРО-НП

(403 KB), 18.05.2018, ВМРО-НП

 

ДОМ

(381 KB), 18.05.2018, ДОМ

 

БЕСА

(1751 KB), 18.05.2018, БЕСА

 

ГРОМ

(2386 KB), 18.05.2018, ГРОМ

 

Партија за интеграција на Ромите

(341 KB), 18.05.2018, ПИР

 

Демократски сојуз (ДС)

(3113 KB), 18.05.2018, ДС

 

Достоинство

(364 KB), 18.05.2018, Достоинство

 

Партија на пензионери и граѓани

(325 KB), 18.05.2018, ППГ

 

Титови леви сили

(416 KB), 18.05.2018,

 

Партија за целосна еманципација на Ромите (ПЦЕР)

(437 KB), 18.05.2018, ПЦЕР

 

Партија за европска иднина (ПЕИ)

(323 KB), 18.05.2018, ПЕИ

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(273 KB), 18.05.2018, ДПА

 

Алијанса на Албанците

(464 KB), 18.05.2018, АА

 

ВМРО-ДПМНЕ

(3460 KB), 18.05.2018, ВМРО-ДПМНЕ

 

Нова социјалдемократска партија (НСДП)

(565 KB), 18.05.2018, НСДП

 

Демократска партија на Турците (ДПТ)

(440 KB), 18.05.2018, ДПТ

 

Српска странка

(402 KB), 18.05.2018, СС

 

Либерална партија (ЛП)

(427 KB), 18.05.2018, ЛП

 

Социјалдемократска унија (СДУ)

(477 KB), 18.05.2018, СДУ

 

Партија за економски промени (ПЕП)

(442 KB), 18.05.2018, ПЕП

 

Демократска партија на Ромите (ДПР)

(250 KB), 18.05.2018, ДПР

 

Социјалдемократска акција (СДА)

(207 KB), 18.05.2018, СДА

 

Нова либерална партија (НЛП)

(416 KB), 18.05.2018, НЛП

 

ВМРО-ДП

(574 KB), 18.05.2018, ВМРО-ДП

 

Национална демократска преордба (НДП)

(353 KB), 18.05.2018, НДП

 

Демократска партија на Србите (ДПС)

(250 KB), 18.05.2018, ДПС


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА - ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(3588 KB), 07.02.2018, ДПА

 

Народно движење за Македонија

(3845 KB), 07.02.2018, НДМ

 

Социјалдемократска партија на Македонија (СДПМ)

(386 KB), 07.02.2018, СДПМ

 

Сојуз на Ромите во Република Македонија

(531 KB), 07.02.2018, СР

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3634 KB), 07.02.2018, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(5047 KB), 07.02.2018, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3489 KB), 07.02.2018, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3497 KB), 21.12.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3967 KB), 21.12.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(7787 KB), 21.12.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(7404 KB), 21.12.2017, Група избирачи

 

Трајно македонско радикално обединување (ТМРО)

(3541 KB), 30.11.2017, ТМРО

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(379 KB), 30.11.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(2406 KB), 22.11.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(2072 KB), 11.05.2018, Група избирачи


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ВТОР КРУГ НА ГЛАСАЊЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (1)

(1393 KB), 06.11.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (2)

(2126 KB), 06.11.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

СДСМ

(992 KB), 06.11.2017, СДСМ

 

Демократска унија на Албанците (ДУИ)

(1003 KB), 06.11.2017, ДУИ

 

Политичка партија „Движење Беса“

(914 KB), 06.11.2017, Движење Беса

 

Алијанса на Албанците

(2972 KB), 06.11.2017, АА

 

Сојуз на Ромите

(2298 KB), 06.11.2017, СР

 

Социјалдемократска партија на Македонија (СДПМ)

(880 KB), 06.11.2017, СДПМ

 

Група на избирачи (1)

(2900 KB), 06.11.2017, Група избирачи

 

Група на избирачи (2)

(7946 KB), 07.11.2017, Група избирачи

 

Група на избирачи (3)

(7688 KB), 07.11.2017, Група избирачи


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 05.10.2017 ДО 14.10.2017 ГОДИНА

 

ВМРО-ДПМНЕ (1)

(2143 KB), 26.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (2)

(1617 KB), 26.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (3)

(1476 KB), 26.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (4)

(1345 KB), 26.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (5)

(1649 KB), 26.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (6)

(1616 KB), 26.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (7)

(1500 KB), 26.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (8)

(845 KB), 26.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

СДСМ

(5488 KB), 26.10.2017, СДСМ

 

Демократска унија на Албанците (ДУИ)

(4449 KB), 26.10.2017, ДУИ

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(3553 KB), 26.10.2017, ДПА

 

Политичка партија „Движење Беса“

(1112 KB), 27.10.2017, Движење Беса

 

Политичка партија „Левица“

(3839 KB), 27.10.2017, Левица

 

Народно движење за Македонија

(4103 KB), 27.10.2017, НДМ

 

Демократска партија на Турците (ДПТ)

(399 KB), 26.10.2017, ДПТ

 

Алијанса на Албанците (УНИТЕТИ-НДП)

(418 KB), 26.10.2017, НДП

 

Движење за национално единство на Турците

(384 KB), 26.10.2017, ДНЕТ

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(2966 KB), 26.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(7959 KB), 28.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3237 KB), 28.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(1989 KB), 28.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(6825 KB), 28.10.2017, Група избирачи

 

ПДП Тетово

(442 KB), 28.10.2017, ПДП Тетово

 

ГРОМ Кавадарци

(3982 KB), 28.10.2017, ГРОМ Кавадарци


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 25.09.2017 ДО 04.10.2017 ГОДИНА

 

ВМРО-ДПМНЕ (8)

(6854 KB), 13.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (3)

(6663 KB), 13.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (7)

(6523 KB), 13.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (1)

(14123 KB), 13.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (2)

(3227 KB), 12.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (5)

(4320 KB), 13.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (4)

(4017 KB), 13.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (6)

(5646 KB), 13.10.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

СДСМ (1)

(2286 KB), 12.10.2017, СДСМ

 

СДСМ (2)

(3012 KB), 12.10.2017, СДСМ

 

Демократска унија на Албанците (ДУИ)

(1280 KB), 12.10.2017, ДУИ

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(1973 KB), 12.10.2017, ДПА

 

Политичка партија „Движење Беса“

(3299 KB), 12.10.2017, Движење Беса

 

Политичка партија „Левица“

(1081 KB), 12.10.2017, Левица

 

ГРОМ

(3073 KB), 12.10.2017, ГРОМ

 

Народно движење за Македонија

(512 KB), 12.10.2017, НДМ

 

Демократска партија на Турците (ДПТ)

(1981 KB), 12.10.2017, ДПТ

 

Алијанса на Албанците (УНИТЕТИ-НДП)

(2048 KB), 12.10.2017, НДП

 

Алијанса на Албанците (предводена од движење за реформи АДП)

(2038 KB), 12.10.2017, АДП

 

Коалиција заедно за Гази баба

(3396 KB), 12.10.2017, КЗГБ

 

Сојуз на Ромите

(434 KB), 12.10.2017, СР

 

Движење за национално единство на Турците

(2083 KB), 12.10.2017, ДНТ

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(1345 KB), 12.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3562 KB), 12.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(2366 KB), 12.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3625 KB), 12.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3407 KB), 13.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(3916 KB), 13.10.2017, Група избирачи

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи

(1798 KB), 13.10.2017, Група избирачи


 

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА 2016 ГОДИНА (ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ)

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(1710 KB), 31.08.2017, ДПА

 

Политичка партија „Левица“

(1586 KB), 31.08.2017, Левица

 

Либерална партија (ЛП)

(1403 KB), 31.08.2017, ЛП

 

Коалиција „ВМРО за Македонија“

(1596 KB), 14.09.2017, ВМРО

 

Коалиција „За живот во Македонија“ предводена од СДСМ

(12376 KB), 06.11.2017, СДСМ

 

Коалиција за алијанса на Албанците

(1696 KB), 31.08.2017, КАА

 

Политичка партија „Движење Беса“

(1930 KB), 31.08.2017, Движење Беса

 

Демократска унија на Албанците (ДУИ)

(2113 KB), 06.11.2017, ДУИ

 

Коалиција за промени и правда - Трет блок

(3237 KB), 14.09.2017, Трет блок

 

Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ

(2292 KB), 06.11.2017, ВМРО-ДПМНЕ


 

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ВО 2016 ГОДИНА

 

Демократска обнова на Македонија (ДОМ)

(361 KB), 10.05.2017, ДОМ

 

Демократски сили на Ромите

(269 KB), 10.05.2017, ДСР

 

ВМРО-Народна партија (ВМРО-НП)

(705 KB), 10.05.2017, ВМРИ-НП

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(340 KB), 10.05.2017, ДПА

 

Обединети пензионери и граѓани (ПОПГМ)

(333 KB), 10.05.2017, ПОПГМ

 

Партија на движење на Турците во Република Македонија (ПДТ)

(379 KB), 10.05.2017, ПДТ

 

Демократски сојуз (ДС)

(2945 KB), 10.05.2017, ДС

 

Достоинство

(385 KB), 10.05.2017, Достоинство

 

Либерална партија (ЛП)

(345 KB), 10.05.2017, ЛП

 

ВМРО-Демократска партија (ВМРО-ДП)

(259 KB), 10.05.2017, ВМРО-ДП

 

Демократска партија на Турците (ДПТ)

(212 KB), 10.05.2017, ДПТ

 

Работничко земјоделска партија (РЗП)

(268 KB), 10.05.2017, РЗП

 

Народно движење во Македонија

(404 KB), 10.05.2017, НДМ

 

Партија за економски промени (ПЕП)

(673 KB), 10.05.2017, ПЕП

 

Национално демократска преродба (НДП)

(420 KB), 10.05.2017, НДП

 

Социјалдемократска унија (СДУ)

(349 KB), 10.05.2017, СДУ

 

Странка на демократска акција (СДА)

(237 KB), 10.05.2017, СДА

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(1100 KB), 10.05.2017, ДУИ

 

Политичка партија „Движење Беса“

(2767 KB), 10.05.2017, Движење Беса

 

ГРОМ

(1683 KB), 10.05.2017, ГРОМ

 

Демократска партија на Србите (ДПС)

(210 KB), 10.05.2017, ДПС

 

СДСМ

(13410 KB), 10.05.2017, СДСМ

 

ВМРО-ДПМНЕ (прв дел)

(27611 KB), 10.05.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (втор дел)

(21375 KB), 10.05.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (трет дел)

(25816 KB), 10.05.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

Левица

(1467 KB), 10.05.2017, Левица

 

Сојуз на Титовите леви сили

(243 KB), 10.05.2017, СТЛС

 

Либерално демократска партија (ЛДП)

(900 KB), 10.05.2017, ЛДП

 

Нова либерална партија (НЛП)

(456 KB), 10.05.2017, НЛП

 

НСДП

(523 KB), 10.05.2017, НСДП


 

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА 2016 ГОДИНА (ЗА ПЕРИОД 01.12.2016 - 09.12.2016)

 

Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ

(6744 KB), 02.02.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

Коалиција за промени и правда - Трет блок

(1286 KB), 02.02.2017, Трет блок

 

Демократска бошњачка партија

(1291 KB), 02.02.2017, ДБП

 

Политичка партија „Левица“

(1542 KB), 02.02.2017, Левица

 

Политичка партија „Движење Беса“

(1839 KB), 02.02.2017, Движење Беса

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(1611 KB), 02.02.2017, ДУИ

 

Либерална партија

(1556 KB), 02.02.2017, ЛП

 

Коалиција „За живот во Македонија“ предводена од СДСМ

(3053 KB), 02.02.2017, СДСМ

 

Алијанса на Албанците

(1677 KB), 02.02.2017, Алијанса на Албанците

 

Коалиција ВМРО „Заедно за силна Македонија“

(2612 KB), 02.02.2017, ВМРО

 

Демократска партија на Албанците - ДПА

(1651 KB), 02.02.2017, ДПА

 

Партија за демократски просперитет Тетово (ПДП)

(1457 KB), 02.02.2017, ПДП


 

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА 2016 ГОДИНА (ЗА ПЕРИОД 21.11.2016 - 30.11.2016)

 

Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ

(3501 KB), 02.02.2017, ВМРО-ДПМНЕ

 

Коалиција за промени и правда - Трет блок

(1935 KB), 02.02.2017, Трет блок

 

Демократска бошњачка партија

(1334 KB), 02.02.2017, ДБП

 

Политичка партија „Левица“

(1573 KB), 02.02.2017, Левица

 

Политичка партија „Движење Беса“

(2118 KB), 02.02.2017, Движење Беса

 

Демократска унија за интеграција - ДУИ

(1593 KB), 02.02.2017, ДУИ

 

Либерална партија

(1472 KB), 02.02.2017, ЛП

 

Коалиција „За живот во Македонија“ предводена од СДСМ

(4589 KB), 02.02.2017, СДСМ

 

Алијанса на Албанците

(1346 KB), 02.02.2017, Алијанса на Албанците

 

Коалиција ВМРО „Заедно за силна Македонија“

(1957 KB), 02.02.2017, ВМРО

 

Демократска партија на Албанците - ДПА

(1672 KB), 02.02.2017, ДПА

 

Партија за демократски просперитет Тетово (ПДП)

(1538 KB), 02.02.2017, ПДП


 

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ВО 2015 ГОДИНА

 

ВМРО-ДПМНЕ (донации прв дел)

(22241 KB), 25.05.2016, ВМРО-ДПМНЕ

 

ВМРО-ДПМНЕ (донации втор дел)

(23338 KB), 25.05.2016, ВМРО-ДПМНЕ

 

Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)

(6491 KB), 25.05.2016, СДСМ

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(1369 KB), 25.05.2016, ДУИ

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(289 KB), 25.05.2016, ДПА

 

Донации на други политички партии (1)

(7713 KB), 31.05.2016, Политички партии

 

Донации на други политички партии (2)

(4549 KB), 31.05.2016, Политички партии


 

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА 2014 ГОДИНА (ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ)

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ (корегиран вкупен финансиски извештај)

(4151 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ (без дел од донации)

(3751 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на СДСМ

(1752 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ДУИ

(1525 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ДПА

(1711 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Коалицијата ГРОМ

(2152 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Коалицијата за позитивна Македонија

(1071 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ПДП

(1546 KB), 07.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ВМРО-НП

(5427 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на НДП

(1435 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Партијата за економски промени

(1416 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Достоинство за Македонија

(1509 KB), 04.07.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Народно движење за Македонија

(1508 KB), 04.07.2014,


 

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2014 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ)

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Илаз Халими, кандидат за претседател

(1675 KB), 04.07.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Зоран Поповски, кандидат за претседател

(1975 KB), 04.07.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Стево Пендаровски, кандидат за претседател

(1809 KB), 04.07.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Ѓорѓе Иванов, кандидат за претседател

(13693 KB), 04.07.2014,


 

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ВО 2014 ГОДИНА

 

ВМРО - ДПМНЕ

(4680 KB), 21.09.2015, ВМРО-ДПМНЕ

 

Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)

(468 KB), 21.09.2015, СДСМ

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(314 KB), 21.09.2015, ДУИ

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(132 KB), 21.09.2015, ДПА

 

Добиени донации на други политички партии (2)

(3195 KB), 21.09.2015,

 

Добиени донации на други политички партии (1)

(1113 KB), 21.09.2015,


 

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА 2014 ГОДИНА (ВТОРА ПОЛОВИНА ОД ИЗБОРНА КАМПАЊА)

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ

(3239 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ДУИ

(4788 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ДПА

(4953 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Коалицијата ГРОМ

(4358 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Коалицијата за позитивна Македонија

(3076 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ВМРО-НП

(6813 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ПЕИ

(2723 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на НДП

(5844 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Партијата за економски промени

(4668 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Достоинство за Македонија

(3852 KB), 30.04.2014,

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Народно движење за Македонија

(2864 KB), 30.04.2014,


 

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2014 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПЕРИОД НА КАМПАЊА ОД 12 ДО 25 АПРИЛ)

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Зоран Поповски, кандидат за претседател

(5166 KB), 30.04.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Стево Пендаровски, кандидат за претседател

(1475 KB), 08.07.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Ѓорѓе Иванов, кандидат за претседател

(3194 KB), 30.04.2014,


 

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА 2014 ГОДИНА (ОТВОРАЊЕ ДО 10-ТИ ДЕН)

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ

(1878 KB), 25.04.2014, ВМРО-ДПМНЕ

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на СДСМ

(2916 KB), 25.04.2014, СДСМ

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ДУИ

(3221 KB), 25.04.2014, ДУИ

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ДПА

(2757 KB), 25.04.2014, ДПА

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Коалицијата ГРОМ

(4057 KB), 25.04.2014, ГРОМ

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Коалицијата за позитивна Македонија

(1906 KB), 25.04.2014, Коал. за позитивна Македонија

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ПДП

(2095 KB), 25.04.2014, ПДП

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ВМРО-НП

(6017 KB), 25.04.2014, ВМРО-НП

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на ПЕИ

(1958 KB), 25.04.2014, ПЕИ

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на НДП

(2146 KB), 25.04.2014, НДП

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Партијата за економски промени

(2666 KB), 25.04.2014, Партија за економски промени

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Достоинство за Македонија

(1931 KB), 25.04.2014, Достоинство

 

Финансиски извештај за приходите и расходите за изборната кампања на Народно движење за Македонија

(2911 KB), 25.04.2014, НДМ


 

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2014 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ВТОРА ПОЛОВИНА ОД ИЗБОРНАТА КАМПАЊА)

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Илаз Халими, кандидат за претседател

(1555 KB), 16.04.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Зоран Поповски, кандидат за претседател

(1470 KB), 16.04.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Стево Пендаровски, кандидат за претседател

(1738 KB), 16.04.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Ѓорѓе Иванов, кандидат за претседател

(7648 KB), 16.04.2014,


 

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ВО 2013 ГОДИНА

 

Движење за национално единство на Турците (ДНЕТ)

(346 KB), 15.04.2014, ДНЕТ

 

Народно движење во Македонија (НДМ)

(270 KB), 15.04.2014, НДМ

 

Партија на обединети демократи на Македонија (ПОДЕМ)

(209 KB), 15.04.2014, ПОДЕМ

 

Социјалистичка партија на Македонија (СПМ)

(192 KB), 15.04.2014, СПМ

 

Партија за европска иднина (ПЕИ)

(700 KB), 15.04.2014, ПЕИ

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(1922 KB), 15.04.2014, ДУИ

 

Достоинство

(305 KB), 15.04.2014, Достоинство

 

Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)

(665 KB), 15.04.2014, СДСМ

 

Либерална партија на Македонија (ЛП)

(305 KB), 15.04.2014, ЛП

 

ВМРО-ДП

(411 KB), 15.04.2014, ВМРО-ДП

 

ВМРО-ДПМНЕ

(3242 KB), 15.04.2014, ВМРО-ДПМНЕ

 

Национална демократска преродба (НДП)

(656 KB), 15.04.2014, НДП

 

Движење на Турците во Република Македонија

(197 KB), 15.04.2014,

 

Демократски сојуз (ДС)

(2122 KB), 15.04.2014, ДС

 

Партија за економски промени (ПЕП)

(507 KB), 15.04.2014, ПЕП

 

Работничко земјоделска партија

(307 KB), 15.04.2014,


 

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2014 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ОТВОРАЊЕ ДО 10-ТИ ДЕН ОД ИЗБОРНАТА КАМПАЊА)

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Илаз Халими, кандидадт за претседател

(1181 KB), 07.04.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Зоран Поповски, кандидадт за претседател

(1588 KB), 07.04.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Стево Пендаровски, кандидадт за претседател

(1719 KB), 07.04.2014,

 

Претседателски избори 2014 - Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на Ѓорѓи Иванов, кандидадт за претседател

(4234 KB), 07.04.2014,


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013 – ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА 24.03.2013 ГОДИНА

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Дебарца, Ресен и Куманово

(1486 KB), 11.06.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Македонски брод, Пехчево, Кавадарци, Струга и Охрид

(3947 KB), 11.06.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Пробиштип, Охрид, Кавадарци, Дебарца, Врапчишта и Чашка

(3851 KB), 11.06.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Охрид, Ѓорче Петров, Македонски брод, Зелениково и Битола

(4164 KB), 11.06.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Могила, Богданци, Прилеп и Вевчани

(2146 KB), 11.06.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Охрид, Старо Нагоричане, Лозово, Дебар, Струга и Гевгелија

(4939 KB), 11.06.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Македонски брод, Арачиново, Карбинци и Чучер Сандево

(6747 KB), 11.06.2013,


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013 – ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА 24.03.2013 ГОДИНА

 

Демократска обнова на Македонија (ДОМ)

(689 KB), 11.06.2013, ДОМ

 

Демократска обнова на Македонија (ДОМ)

(1766 KB), 03.06.2013, ДОМ

 

Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР)

(3677 KB), 03.06.2013, ОДСР

 

Движење за национално единство на Турците во Македонија

(1774 KB), 03.06.2013, ДНЕТ

 

Демократска партија на Турците во Македонија (ДПТ)

(1471 KB), 03.06.2013, ДПТ

 

Социјалдемократска унија (СДУ)

(1588 KB), 03.06.2013, СДУ

 

Либерална партија на Македонија (ЛП)

(1581 KB), 03.06.2013, ЛП

 

Сојуз на титови леви сили (СТЛС)

(1160 KB), 03.06.2013, СТЛС

 

Сојуз на титови леви сили (СТЛС)

(1438 KB), 03.06.2013, СТЛС

 

Српска напредна странка во Македонија (СНС)

(2146 KB), 03.06.2013, СНС

 

Сојуз на Ромите во Македонија (СРМ)

(6233 KB), 03.06.2013, СРМ

 

Народно движење за Македонија (НДМ)

(1016 KB), 03.06.2013, НДМ

 

ВМРО-ДПМНЕ

(11169 KB), 03.06.2013, ВМРО-ДПМНЕ

 

СДСМ

(6586 KB), 03.06.2013, СДСМ

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(2973 KB), 03.06.2013, ДУИ

 

Демократска партија на Албанците (ДПА)

(1678 KB), 03.06.2013, ДПА

 

ТМРО

(223 KB), 03.06.2013, ТМРО


 

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ВО 2012 ГОДИНА

 

Демократски сојуз (ДС)

(307 KB), 10.04.2013, ДС

 

Политичка партија Достоинство

(192 KB), 10.04.2013,

 

Либерална партија (ЛП)

(86 KB), 10.04.2013, ЛП

 

Нова социјалдемократска партија на Македонија (НСДП)

(370 KB), 10.04.2013, НСДП

 

СДСМ

(163 KB), 10.04.2013, СДСМ

 

ВМРО-ДПМНЕ

(763 KB), 10.04.2013, ВМРО-ДПМНЕ

 

Демократска унија за интеграција на Албанците (ДУИ)

(572 KB), 10.04.2013, ДУИ

 

ВМРО-ДП

(1121 KB), 10.04.2013, ВМРО-ДП

 

Партија за европска иднина (ПЕИ)

(215 KB), 10.04.2013, ПЕИ


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 14.03.2013 ДО 22.03.2013 ГОДИНА

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Петровец, Чучер Сандево, Зелениково, Арачиново и Ѓорче Петров

(15666 KB), 05.04.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Битола, Охрид, Струга, Ресен, М.брод, Боговиње, Вевчани (1)

(21229 KB), 05.04.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања -Група на избирачи: Битола, Охрид, Струга, Ресен, Мак. брод, Боговиње, Вевчани (2)

(22866 KB), 05.04.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Гевгелија, Валандово, Неготино, Кавадарци и Чашка

(19375 KB), 05.04.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Лозово, Куманово, Пробиштип, Старо Нагоричане и Пехчево

(14023 KB), 05.04.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Струга, Охрид, Кавадарци и Скопје

(2127 KB), 10.04.2013,


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 14.03.2013 ДО 22.03.2013 ГОДИНА

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(1379 KB), 05.04.2013, ДУИ

 

Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР)

(1348 KB), 05.04.2013, ОДСР

 

Српска напредна страна во Македонија (СНС)

(1580 KB), 05.04.2013, СНС

 

Партија за европска иднина (ПЕИ)

(550 KB), 05.04.2013, ПЕИ

 

ВМРО-ДПМНЕ

(4883 KB), 05.04.2013, ВМРО-ДПМНЕ

 

Демократска парија на Албанците (ДПА)

(1506 KB), 05.04.2013, ДПА

 

Демократска парија на Албанците (ДПА)

(1473 KB), 05.04.2013, ДПА

 

Коалиција ДПТМ - НДП

(1423 KB), 05.04.2013, ДПТМ-НДП

 

Народно движење на Македонија (НДМ)

(1049 KB), 05.04.2013, НДМ

 

Сојуз на ромите на Македонија (СРМ)

(2414 KB), 05.04.2013, СРМ

 

Социјалдемократска унија (СДУ)

(1631 KB), 05.04.2013, СДУ

 

Демократска обнова на Македонија (ДОМ)

(1337 KB), 05.04.2013, ДОМ

 

СДСМ

(6213 KB), 05.04.2013, СДСМ

 

Сојуз на титови леви сили (СТЛС)

(524 KB), 05.04.2013, СТЛС

 

Сојуз на титови леви сили (СТЛС)

(498 KB), 05.04.2013, СТЛС

 

Сојуз на титови леви сили (СТЛС)

(522 KB), 05.04.2013, СТЛС

 

Либерална партија (ЛП)

(1514 KB), 05.04.2013, ЛП

 

Движење за национална единство на Турците (ДНЕТ)

(910 KB), 05.04.2013, ДНЕТ

 

Демократска бошњачка партија (ДБП)

(261 KB), 05.04.2013, ДБП

 

Социјалдемократска партија на Македонија

(1231 KB), 05.04.2013, СДПМ


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ПРВИОТ ДЕЛ ОД ИЗБОРНАТА КАМПАЊА (ОТВОРАЊЕ - ДЕСЕТТИ ДЕН)

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Петровец, Чучер Сандево, Зелениково, Арачиново и Ѓорче Петров

(3623 KB), 26.03.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Битола, Охрид, Струга, Ресен, М.брод, Боговиње, Вевчани (1)

(5930 KB), 26.03.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања -Група на избирачи: Битола, Охрид, Струга, Ресен, Мак. брод, Боговиње, Вевчани (2)

(5180 KB), 26.03.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Гевгелија, Валандово, Неготино, Кавадарци и Чашка

(5352 KB), 26.03.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Лозово, Куманово, Пробиштип, Старо Нагоричане и Пехчево (1)

(1448 KB), 26.03.2013,

 

Финансиски извештаи за приходите и расходите за изборна кампања - Група на избирачи: Лозово, Куманово, Пробиштип, Старо Нагоричане и Пехчево (2)

(4496 KB), 26.03.2013,


 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ПРВИОТ ДЕЛ ОД ИЗБОРНАТА КАМПАЊА (ОТВОРАЊЕ - ДЕСЕТТИ ДЕН)

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(1366 KB), 22.03.2013, ДУИ

 

Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР)

(594 KB), 22.03.2013, ОДСР

 

Српска напредна страна во Македонија (СНС)

(556 KB), 22.03.2013, СНС

 

Партија за европска иднина (ПЕИ)

(197 KB), 22.03.2013, ПЕИ

 

ВМРО-ДПМНЕ

(1789 KB), 22.03.2013, ВМРО-ДПМНЕ

 

Демократска парија на Албанците (ДПА)

(595 KB), 22.03.2013, ДПА

 

Коалиција ДПТМ - НДП

(554 KB), 22.03.2013, ДПТМ-НДП

 

Народно движење на Македонија (НДМ)

(144 KB), 22.03.2013, НДМ

 

Сојуз на ромите на Македонија (СРМ)

(805 KB), 22.03.2013, СРМ

 

Социјалдемократска унија (СДУ)

(492 KB), 22.03.2013, СДУ

 

Демократска обнова на Македонија (ДОМ)

(491 KB), 22.03.2013, ДОМ

 

СДСМ

(1250 KB), 22.03.2013, СДСМ

 

Сојуз на титови леви сили (СТЛС)

(336 KB), 22.03.2013, СТЛС

 

Либерална партија (ЛП)

(431 KB), 22.03.2013, ЛП

 

Движење за национална единство на Турците (ДНЕТ)

(305 KB), 22.03.2013, ДНЕТ


 

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ВО 2011 ГОДИНА

 

ВМРО-ДПМНЕ

(1428 KB), 12.04.2012,

 

Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)

(374 KB), 12.04.2012,

 

Политичка партија достоинство

(219 KB), 12.04.2012,

 

Демократски сојуз

(482 KB), 12.04.2012,

 

Либерална партија

(192 KB), 12.04.2012,

 

Нова социјалдемократска партија на Македонија (НСДП)

(572 KB), 12.04.2012,

 

Демократска унија за интеграција (ДУИ)

(1945 KB), 28.01.2013, ДЗР

 

Демократска обнова на Македонија (ДОМ)

(1347 KB), 09.05.2012, ДЗР

 

Национална демократска преродба (НДП)

(1347 KB), 09.05.2012, ДЗР


 

 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2011

 

ДЕМОКРАТИЈА Е РЕ - ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА

 

Финансиски извештај за периодот 16 - 25 мај

(780 KB), 01.07.2011,

 

Финансиски извештај за период 26 мај-03 јуни

(780 KB), 01.07.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(509 KB), 24.06.2011,


 

ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА - ПОДЕМ

 

Финансиски извештај за период 16-25 мај

(571 KB), 01.07.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(571 KB), 01.07.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(340 KB), 24.06.2011,


 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

 

Финансиски извештај за период 16-25 мај

(288 KB), 22.06.2011,

 

Финансиски извештај за период 26 мај - 03 јуни

(550 KB), 22.06.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(981 KB), 22.06.2011,


 

ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДУА

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(402 KB), 01.07.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(749 KB), 01.07.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(749 KB), 28.07.2011,


 

ВМРО-ДПМНЕ (КОАЛИЦИЈА)

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(2291 KB), 01.07.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(5339 KB), 22.06.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(7608 KB), 24.06.2011,


 

ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(346 KB), 22.06.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(330 KB), 22.06.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(339 KB), 24.06.2011,


 

ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА - ДУИ

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(1478 KB), 01.07.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(1478 KB), 01.07.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(1941 KB), 24.06.2011,


 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(1271 KB), 01.07.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(408 KB), 22.06.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(2154 KB), 24.06.2011,


 

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ДОСТОИНСТВО

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(899 KB), 01.07.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(899 KB), 01.07.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(1006 KB), 24.06.2011,


 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА - СДСМ (КОАЛИЦИЈА)

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(1088 KB), 01.07.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(1091 KB), 01.07.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(5625 KB), 24.06.2011,


 

НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА - НДУ

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(82 KB), 01.07.2011,


 

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЛДП

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(990 KB), 22.06.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(1613 KB), 22.06.2011,


 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СДПМ

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(309 KB), 22.06.2011,


 

ДЕМОКРАТСКА ДЕСНИЦА

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(131 KB), 22.06.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(168 KB), 22.06.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(335 KB), 24.06.2011,


 

ЕВРОПСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(902 KB), 24.06.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(902 KB), 24.06.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(1681 KB), 24.06.2011,


 

ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ - ПДП

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(260 KB), 22.06.2011,


 

НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА - НДП

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(800 KB), 22.06.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(2968 KB), 01.07.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(2968 KB), 01.07.2011,


 

ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА - ОМ

 

Финансиски извештај за периодот 16-25 мај

(1029 KB), 22.06.2011,

 

Финансиски извештај за периодот 26 мај - 03 јуни

(1347 KB), 22.06.2011,

 

Вкупен финален финансиски извештај по завршување на изборите

(573 KB), 22.06.2011,