Mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme për inovacion dhe zhvillim teknologjik

09.03.2023 - 13:46

 

 

Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
0420220014
Статус на ревизијата
[5/5] Përfunduar
Годишна програма
2022