Qendra Tregtare Qytetare SHA për lëshimin me qira të hapësirave afariste, Shkup

19.07.2022 - 09:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
0120211203
Статус на ревизијата
[5/5] Përfunduar
Годишна програма
2021