Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele

27.08.2021 - 10:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2021 13 01
Статус на ревизијата
[5/5] Përfunduar
Годишна програма
2021