NVjL Gazi Babë

21.07.2021 - 12:24
Субјект
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2020 07 02
Статус на ревизијата
[5/5] Përfunduar
Годишна програма
2020
Ознаки