Marrja e ndihmës jo financiare, shpërndarja dhe përdorimi nga institucionet në sektorin publik me qëllim parandalimin dhe mbrojëtjen nga pandemia e shkaktuar nga virusi i koronës COVID-19