dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Dhënia e kontratave për prokurimet publike nga ana e institucioneve në sektorin publik me qëllim mbrojtjen dhe parandalimin nga pandemia e shkaktuar nga virusi i koronës - COVID 19