dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Zbatimi i Ligjit për trajtimin e objekteve të ndërtuara pa leje në Komunën e Strugës